Đảng bộ quận Hà Đông làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI Chi tiết

Đảng bộ quận Hà Đông làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025
 
Những thành tựu của đất nước có được như ngày hôm nay khẳng định vị thế, vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng ta. Qua các thời kỳ, chiến thắng các cuộc xâm lược, tái thiết  đ ất nước đi đến công cuộc đổi mới, hội nhập sâu rộng, thiết lập quan hệ ngoại giao, kinh tế với phần lớn các nước trên thế giới. Từ một nước nghèo khó lạc hậu đến nay nước ta đã có vị thế xứng tầm thế giới, kinh tế phát triển mạnh mẽ, an ninh chính trị ổn định, đời sống nhân dân ngày một được nâng lên,  đ ất nước đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Với tôn chỉ: "Đảng là người đầy tớ trung thành của nhân dân", Đảng thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân, mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải hướng vào phục vụ lợi ích của nhân dân, phấn đấu vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Lịch sử phát triển, đổi mới qua các thời kỳ của Đảng ta, thích nghi với tình hình mới của  đ ất nước luôn có trong cương lĩnh phát triển của Đảng, được thể hiện trong các văn kiên Đại hội Đảng các cấp và Đại hội trung ương Đảng qua các nhiệm kỳ. Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng viên và Nhân dân cả nước, là tiền đề xây dựng đường lối phát triển đất nước trong nhiệm kỳ và những năm tiếp theo.

Đảng bộ quận Hà Đông làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng cơ sở, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận thành công, luôn là nhiệm vụ hàng đầu của lãnh đạo Quận uỷ Hà Đông. Đảng bộ quận Hà Đông có 60 tổ chức cơ sở Đảng gồm 42 Đảng bộ cơ sở và 18 chi bộ cơ sở với hơn 19.800 đảng viên. Nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở thành công, tiến tới Đại hội Đảng bộ quận là nhiệm vụ hàng đầu luôn được lãnh đạo Quận uỷ bám sát chỉ đạo đảm bảo Thực hiện đúng các chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về tổ chức đại hội Đảng các cấp. Quận uỷ đã ban hành các loại văn bản hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tập huấn công tác tổ chức Đại hội, thành lập các tổ công tác về cơ sở hướng dẫn các quy trình giới thiệu nhân sự, xây dựng văn kiện, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội hoàn tất trước khi cho phép tiến hành Đại hội. Lãnh đạo Quận uỷ quán triệt làm tốt các quy trình, các bước chuẩn bị là yếu tố quyết định thành công của Đại hội. Thời gian qua, Quận ủy Hà Đông đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đúng tiến độ. Tính đến ngày 31/5, quận Hà Đông đã có 55/60 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020 -  2025, đạt 91,7%. Để công tác tổ chức Đại hội tại cơ sở diễn ra đúng quy trình, an toàn, hiệu quả, Quận ủy đã triển khai Đại hội điểm cấp cơ sở, bao gồm: Đại hội phường tại Đảng bộ phường Nguyễn Trãi; Đại hội cơ quan hành chính tại Đảng bộ Chi Cục thuế và Đại hội Doanh nghiệp tại Đảng bộ Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông. Trên cơ sở Đại hội mẫu, Quận ủy đánh giá những mặt được, chưa được để rút kinh nghiệm, triển khai toàn diện tới các tổ chức khác. Các Tổ chức cơ sở Đảng tổ chức Đại hội đều bám sát chỉ đạo, đánh giá những ưu, nhược điểm của nhiệm kỳ trước, đưa được ra nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị và đáp ứng được nhiệm vụ đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Đảng bộ quận Hà Đông làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Văn Trường cho biết: Kinh nghiệm chỉ đạo thành công Đại hội điểm cấp cơ sở chính là việc Quận uỷ chỉ đạo làm tốt các quy trình giới thiệu nhân sự thực hiện chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình 5 bước theo hướng dẫn của Quận ủy, định hướng tốt việc xây dựng các loại văn kiện trình Đại hội. Việc kiểm điểm đánh giá đã làm nổi bật kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp, sát với thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Vì thế, Ban chấp hành khoá mới các cấp ủy cơ sở đều đảm bảo cơ cấu, chỉ bầu một vòng đủ số lượng. Kết quả của Đại hội 55 tổ chức cơ sở Đảng đã tiến hành là rất tốt, không có cấp Uỷ nào bầu thiếu số lượng Uỷ viên như đề án xây dựng, tỉ lệ tín nhiệm cấp Uỷ khoá mới rất cao đạt trên 80%, có nhiều đồng chí đạt số phiếu tín nhiệm 100%. Theo lịch đăng ký tổ chức Đại hội của các tổ chức cơ sở Đảng, đến ngày 12/6, 100%  các TCCS Đảng trực thuộc sẽ hoàn thành Đại hội.

Đảng bộ quận Hà Đông làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Cùng với chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức Đại hội, Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông cũng tích cực chuẩn bị các bước cho Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ. Đến nay, Quận ủy đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị (lần 4) và phát hành đến các chi, Đảng bộ cơ sở để tiếp tục lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội theo tiến độ kế hoạch đề ra. Về công tác tổ chức phục vụ Đại hội, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo Tiểu ban tổ chức phục vụ xây dựng, ban hành kế hoạch, thành lập tổ giúp việc của Tiểu ban, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, công việc trước, trong và sau đại hội, hiện nay công tác chuẩn bị đã cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Công tác nhân sự Đại hội được thực hiện bảo đảm đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy với cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, bảo đảm chất lượng, cơ cấu. Dự kiến số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa XXI là 41 đồng chí. Việc lựa chọn nhân sự theo Đề án của Đảng bộ Quận được căn cứ vào các tiêu chí như: Trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị; cơ cấu tỷ lệ nam, nữ, đủ thời gian công tác theo quy định.

Đảng bộ quận Hà Đông làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Văn Trường khẳng định, từ nay đến tháng 7-2020, Quận ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền những thành tựu về kinh tế văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của Quận; chỉ đạo bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình dư luận, chủ động giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, phát sinh và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác Đại hội Đảng. Bên cạnh tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cấp uỷ cơ sở thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đặc biệt các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, đúng quy định của Trung ương, của Thành ủy, Quận ủy còn chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Qua đó, nhằm đánh giá đúng thực trạng, khách quan về những thành tựu kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để đề ra mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp sát thực phù hợp khả thi để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ quận Hà Đông làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thành công rực rỡ của các Đại hội Đảng cơ sở đã tiến hành, cùng với công tác chuẩn bị chu đáo đầy đủ, với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo và kiểm tra giám sát của lãnh đạo Quận uỷ, một số cơ sở Đảng còn lại thời gian tới tiến hành Đại hội sẽ thành công, hoàn tất kế hoạch Đại hội Đảng cơ sở của Quận uỷ. Đại hội Đảng cơ sở thành công cùng với việc làm tốt mọi khâu chuẩn bị, tin tưởng rằng trong tháng 7 Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Hà Đông diễn ra thành công tốt đẹp, là đợt sinh hoạt chính trị đầy ý nghĩa của toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân quận Hà Đông.

Đảng bộ quận Hà Đông làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ quận Hà Đông làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ quận Hà Đông làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ quận Hà Đông làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ quận Hà Đông làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ quận Hà Đông làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ quận Hà Đông làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025
Trong bài có sử dụng ảnh tư liệu và một số ảnh về Đại hội đại biểu tại một số cơ quan, doanh nghiệp thuộc Đảng bộ quận Hà Đông

 

Đã đăng bởi admin trong mục Hà Nội
2858 lượt xem

Video liên quan

00:00 Thịnh hành Bắc Hồng rực rỡ đường hoa Chi tiết

Bắc Hồng rực rỡ đường hoa Chi tiết

2406 lượt xem
00:00 Thịnh hành Đinh Công Vỹ - Sống và viết Chi tiết

Đinh Công Vỹ - Sống và viết Chi tiết

2432 lượt xem