Tập thể UBND TP Hà Nội xem xét 5 nội dung chuẩn bị cho kỳ họp HĐND thành phố Chi tiết

  Tập thể UBND TP Hà Nội xem xét 5 nội dung chuẩn bị cho kỳ họp HĐND thành phố

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên họp.

Dự phiên họp có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng, Lê Hồng Sơn; các Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản, Ngô Văn Quý; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà và lãnh đạo một số sở, ngành.

Tại phiên họp, các thành viên UBND thành phố, đại diện các cơ quan, đơn vị đã cho ý kiến vào Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; điều chỉnh Danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020.

Tập thể UBND thành phố cũng xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về quy định nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố; về cơ chế đặc thù hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp thành phố trong năm 2020; dự thảo Nghị quyết quy định các khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.

Đã đăng bởi admin trong mục Hà Nội
5888 lượt xem

Video liên quan

00:00 Thịnh hành Bắc Hồng rực rỡ đường hoa Chi tiết

Bắc Hồng rực rỡ đường hoa Chi tiết

5144 lượt xem
00:00 Thịnh hành Đinh Công Vỹ - Sống và viết Chi tiết

Đinh Công Vỹ - Sống và viết Chi tiết

5290 lượt xem